KONTKAKT

Kontaktné údaje

Názov: Pro Meliori, n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia (n.o.)
Sídlo: Mierová 115/87, Svit 059 21
IČO: 45742341
DIČ: 2023976790
štatutár: riaditeľ n.o.

Facebook: www.facebook.sk/ProMeliori
Linked in: www.linkedin.com/company/pro-meliori-n-o-