2 % Z DANÍ

Naše projekty vznikajú aj za pomoci darov a príspevkov, preto budeme vďační za každé percento. Darovať môžete aj dvom organizáciám po 1%-te.

Našimi najúspešnejšími projektmi sú divadelný festival pre mládež Divadelná tehlička a Múzeum tatranskej kinematografie a fotografie

Informácie pre darcov

Názov: Pro Meliori, n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia
Sídlo: Mierová 115/87, Svit 059 21
IČO: 45742341

Tlačivo na stiahnutie

Tlačivo pre zamestnancov

Ak ste zamestnaní:

1.) Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2.) Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3.) Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak ste PO alebo SZČO:

1.) Požiadajte svoju ekonómku o poukazanie dane. Budú jej stačiť informácie pre darcov uvedené vyššie.

Ď A K U J E M E !